Başlangıç / Kuruluşlar

Kuruluşlar

Qırım Haber Ajansı (QHA)

Qırım Haber Ajansı Ltd. Şti. «QHA», Ukrayna Devlet Televizyon ve Radyo Komitesi tarafından 14 Mart 2005 tarih ve 125 numaralı Devlet Tescil Belgesi izni ile Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde 18 Mayıs 2006 tarihinde açılmıştır. QHA, Ukrayna ve Kırım’da gelişen olayları dünya medyasına, Dünyada gelişen olayları Ukrayna medyasına dağıtmayı, haberciliğin temel kurallarından …

Devamı »

İstanbul Kırım Derneği Tarihçesi

Özgür KARAHAN. İstanbul’daki Kırım Tatar sivil toplum kuruluşlarının tarihçesi 1908 Temmuzunda 2. meşrutiyetin ilanından hemen sonra kurulan Tatar Cemiyet-i Hayriyesi, Numan Çelebi Cihan ve diğer öğrenci arkadaşlarının kurduğu Kırım Tatar Talebe Cemiyeti ve yine aynı çekirdek kadronun kurduğu gizli Vatan cemiyetine kadar uzanır.1783′teki Rus işgali sonrasında Kırım’dan Anadolu’ya göçlerin en …

Devamı »

Kırım Tatar Sivil Toplum Kuruluşları

Vatan KIRIM. Türkiye Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Şubelerinin internet sitesi : www.kirimdernegi.org.tr Ankara’daki genel merkeze bağlı dernekler bakanlar kurulu kararı ile “kamu yararına” statüsü kazanmışlardır. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Şubeleri (Alfabetik sıra ile) Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Deneği Genel Merkezi – Ankara Meşrutiyet Cad. 20/14 Kızılay-ANKARA info @ kirimdernegi.org.tr …

Devamı »

Dünya Kırım Tatar Kongresi

Vatan KIRIM “Dünya Kırım Tatar Kongresi”, yürürlükte bulunan uluslar arası sözleşmeler ve kanunlara göre kurulmuş olan sivil toplum örgütlerinin bir araya geldiği uluslar arası sivil toplum örgütleri birliğidir. “Dünya Kırım Tatar Kongresi”, işgalden önce hür ve demokratik ortamda Kırım Tatar Millî Kurultayı ve Kurultayca seçilerek göreve getirilen Kırım Tatar Millî …

Devamı »

Kırım Tatar Millî Meclisi (KTMM)

Vatan KIRIM Yapısı Kırım Tatar Millî Meclisi, Kırım Tatarlarının sürgünden vatan topraklarına dönmeye başlamasının ardından 1992 yılında toplanan II. Kırım Tatar Millî Kurultayı’nın I. Toplantısı’nda alınan kararla kurulmuştur. Kırım Tatarlarının en yüksek icra organı olan Kırım Tatar Millî Meclisi, Kırım Tatar Millî Kurultayı tarafından seçilen 33 üyeden teşekkül etmektedir. Kırım …

Devamı »