Başlangıç / Tarih (sayfa 2)

Tarih

Rusya’nın Kırım’ı İşgal Teşebbüsleri Karşısında Kırım Hanlığı Kuvvetlerinin Perekop Zaferi (1689)

Muhammet ŞEN Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, XII/1 (Yaz 2012), s.503-516. Muhammet ŞEN *  Araş. Gör., Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi Anabilim Dalı, Bornova – İZMİR. Viyana Seferinden Rusya’nın Kırım’ı İlk İşgal Teşebbüsüne Kadar Avrupa Devletleri’nin  Politikaları Hakkında Genel Bir Değerlendirme (1683-1687) …

Devamı »

Rus – Japon Savaşı ve Kırım Türkleri

100. Yıldönümü Münasebetiyle : RUS – JAPON SAVAŞI ve KIRIM TÜRKLERİ Ertuğrul KARAŞ Rus – Japon savaşı (1904-1905) bir Avrupa gücünün modern zamanlarda bir Asya gücü tarafında ilk olarak yenilgiye uğratıldığı, Uzak doğudaki Rusya’nın yayılma politikasına engel olunmaya mecbur bırakıldığı askeri bir çarpışmadır. Bu savaş, bir Asya milleti tarafından yenilgiye …

Devamı »

Kasım Hanlığı (1445-1681)

Ahmet TEMİR. Kazan Hanlığı’nın kurucusu Uluğ Muhammed Han’ın oğlu Kasım tarafından 1445 yılında kurularak 1681’e kadar sürmüş olan “Kasım Hanlığı”, doğu Avrupa’daki Türk devletleri ile Slavlar arasındaki mücadelenin değişik ve karışık bir safhasını teşkil eder. Uluğ Muhammed Han 1445 tarihli son Rus seferinde Vladimir’e kadar ilerlemiş ve 7 Haziran günü …

Devamı »

1917 Rus İhtilalinin Kırım İstiklâl Davasına Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Sebahattin ŞİMŞİR. Birinci Dünya Savaşında Çarlık Rusya’sının müttefiklerinden beklediği yardımın Rusya’ya ulaştırılamaması sonucun da, zaten ekonomik sıkıntıları hat safhada olan bu bölgede yeni bir takım arayışlara girilmiştir. Bu arayışlar sonucunda da Şubat 1917 tarihinde Çar’a karşı bir ihtilal gerçekleştirilerek, Monarşi rejimine son verilmiştir. Çar’ın devrilmesinden sonra oluşan …

Devamı »

Astırhan Hanlığı (1437-1552)

Reşid Rahmeti ARAT Astırhan mıntıkası, Orta Asya ile Güneydoğu Avrupa bozkırları arasında tabiî bir geçit teşkil ettiği için, asırlarca Türk kavimlerinin doğudan batıya doğru giden akınlarına ve bunlar tarafından kurulan birçok devlet teşkilatlarına sahne olmuştur. Biz burada V. asırda Bulgarlar’ı, VII-X. asırda Hazarlar’ı, X. asırda Peçenekler’i, XI. asırda Kumanlar’ı buluyor …

Devamı »

Kırım Hanları

Vatan KIRIM. KIRIM HANLARI Haci Giray Han (1426-1456 , 1456-1466) Mengli Giray Han (1468-1514) Mehmet Giray Han (1514-1523) Saadet Giray Han (1523-1532) Sahib Giray Han (1532-1552) Devlet Giray Han (1551-1577) Semin Mehmet Giray Han (1577-1584) İslam Giray Han (1584-1588) Bora Gazi Giray Han (1588-1608) Selamet Giray Han ( 1608-1610) Canbek …

Devamı »

KIRIM HANLIĞI

Prof. Dr. Halil İNALCIK. Kırım Hanlığı, Kırım Altın-Ordu imparatorluğu içinde mümtaz bir bölge teşkil etmekte idi. XIII. asır sonlarına doğru Nogay, Altın-Ordu hanına karşı Karadeniz şimalindeki stepler ile Kırım’ı müstakilen elinde tutuyor ve Balkanlar ile Bizans üzerinde siyasî üstünlüğünü ve himayesini kurmağa çalışıyordu. Nogay’ın bertaraf edilmesinden sonra da (1300), Kırım …

Devamı »

Kırım’ın Kısa Tarihçesi

Vatan KIRIM Kısa Tarihçe MÖ VII.yy – Kimmer ve İskitler hakimiyeti MÖ V. yy – Azak denizi çevresinde Kimmerios Bosporos Krallığı MS III. – IV.yy – Önce Gotlar sonra Hunlar Kırım’ı ele geçirdi. MS VIII.yy – Hazarların hakimiyeti MS XI.yy – Kuman hakimiyeti MS XIII. yy – Moğol , Tatar-Türk hakimiyeti MS XV.yy ilk yarısı – Kırım …

Devamı »

Rus Çarlığı’nın Kırım’ı ilhakı

19 Nisan 1783 – Kırım’ın Ruslar tarafından ilhakı. 19 Nisan (eski takvime göre 8 Nisan) 1783 tarihinde Rusya Çariçesi 2. Yekaterina, Kırım yarımadası, Taman yarımadası ve Kuban bölgesinin Rusya’ya verilmesini öngören bildiri imzaladı. Bu olay Kırım Tatar halkının en büyük trajedisi olarak tarihe geçti. Kırım’ın Rusya tarafından işgal edilmesi, Kırım, …

Devamı »

Kırım Tatar Sürgünü – 18 Mayıs 1944 – [Bülent TANATAR]

Bülent TANATAR – Emel KIRIM Vakfı 1944 Nisan ayından itibaren Almanlar apar topar Kırım’dan çıkarlarken Sovyet birlikleri kuzeyden Perekop (Orkapu) üzerinden, doğudan da Kerç üzerinden Kırım’a girerek önce Akmescit’e (Simferopol), ardından da Sevastopol’e (Akyar) doğru yürüdüler. Daha 22 Nisanda KGB generalleri Kobulov ile Serov şefleri Beriya’ya gönderdikleri kasıtlı olarak yanlış …

Devamı »