Başlangıç / 2018 / Ocak (sayfa 10)

Monthly Archives: Ocak 2018

Kırım Tatarları Anayurda Dönüyor

Hakan KIRIMLI. Söyleşi: Ayşe MERMERCİ- Narter ARI] Kırım Tatarları 1960’lardan itibaren anayurtlarına dönmeye başladılar. Kırım Tatarları anayurtlarına dönüş sürecinde uluslararası kuruluşların desteğini de kazanma konusunda önemli başarılar kazandılar. Örneğin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında hazırlanan ve 15 milyon dolar tutarında bütçesi olan bir proje ile anayurduna dönen Tatarlara destek …

Devamı »

Hayrettin Karaca

Vatan KIRIM. Hayrettin Karaca, 1926’da Bandırma’da doğdu. Babası Hocazade Halil Efendi, annesi Zehra Hanım olup her ikisi de Kırım muhaciri idi. Liseyi bitirdikten sonra ailesinin triko-örme işinin başına geçip, onu ülkenin en başarılı sanayi kuruluşlarından biri haline getirdi. Karaca firması Türkiye’de ihracatın liderliğini yapmış, üstelik bunu diğer kuruluşlardan neredeyse 20 …

Devamı »

Cengiz Dağcı

Cengiz Dağcı (Yalta, 9 Mart 1919- Londra, 22 Eylül 2011 ) Kırımlı yazar. Kırım’ın Yalta şehrinin Kızıltaş köyünde doğdu. Çocukluğu kıtlık, yoksulluk, deprem gibi tabii afetler yanında Rus emperyalizminin zulmü ve büyük baskılar altında geçti. İlköğrenimi köyünde ve Akmescit‘te yaptı. Aynı şehirde ortaokulu bitirdi (1938). Kırım Pedagoji Enstitüsü ikinci sınıfında iken İkinci Dünya …

Devamı »

Kırım Tatar Mutfağı

Nesrin BARAZ. Tatarlar eski çağlardan beri tarımla ve hayvancılıkla uğraştıkları için yiyecek maddeleri de tarımsal ve hayvansal ürünlerin tamamıdır. Bu yüzden mutfaklarında hamur işine ağırlık verilmiştir. “Tatar hamursuz doymaz.” Sözü bunu doğrular. Tatarlar şimdiye değin yemek kültürlerini yitirmemişlerdir. Ancak, yeni kuşaklar güç olduğu gerekçesiyle günümüzde bu mutfağı öğrenip yaşatmak yerine …

Devamı »

Cafer Seydahmet Kırımer (1889 – 1960)

1 Eylül 1889’da Kırım’ın Yalta şehrinin Kızıltaş köyünde doğmuştur. İlk tahsilini Kırım’da, orta ve lise tahsilini İstanbul’da yapmıştır. 1911’de Paris’e giderek Hukuk Fakültesi’ne devam etmiş, Birinci Cihan Harbi’nin başlaması üzerine Kırım’a dönmüştür. Kırım’da yakın arkadaşlarıyla birlikte inkılapçı, gizli bir teşkilat kurmuştur. 1917’de Rusya’da ihtilal başladığı zaman Besarabya cephesinde asker olan Cafer Seydahmet …

Devamı »

Abdulla Lâtifzade (1890-1938)

Abdullah Abiloğlu Lâtifzâde 1890 yılında Akmescit’te doğdu. Küçük yaşta öksüz kalan şair, dayısının yanında yaşadı. Yerli rüştiyede okuyan şair daha sonra lisenin yedinci sınıfına girerek tahsiline devam etti. 1909 yılında İstanbul’da ve üç yıl Ufa’da “Galiya” medresesinde öğrenim gördü. 1905-1917 yılları arasında Çar ordusunda erbaş olarak hizmet ederken I. Dünya …

Devamı »

Lenin Bayrağı Gazetesinin 25. Yılı ve Kırım Türk Kültürünün Bugünkü Durumu

Dr. Nâdir Devlet. 18 Mayıs 1944’te Sovyetler Birliği hükümeti Kırım Türklerini müstevli Alman­larla işbirliği yaptıkları gerekçesi ile bir gece içinde topyekûn sürgüne yollamıştı. Kırım Türkleri haftalarca süren yolculukta ve sürgünün ilk yıllarında büyük can ve mal kaybı verdiler. Bu hâdise Kırım Türkünün vatanını, Sovyetler Birliği için­deki muhtar da olsa mevcut cumhuriyetini, …

Devamı »

Sürgün’ün Kronolojisi

Kemal ÖZCAN. 28 Ağustos 1941: Volga boyunda yaşayan Alman asıllı Sovyet vatandaşlarının topluca sürgün edilmesi. Ekim 1941: İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman ordularının Kırım’a girişi. Bütün Kırım’ın işgali Temmuz 1942’de tamamlanmıştır. Kasım 1941: Kırım’da Müslüman Komiteleri’nin kurulması. 27 Kasım 1941: Edige Kırımal ile Müstecip Ülküsal’ın Kırım Türkleri adına faaliyetlerde bulunmak üzere Almanya’ya gitmeleri. 11 …

Devamı »

Millî Mücadelede Eskişehir ve Kırım Tatar Köyleri

Sezai ÖZÇELİK. Eskişehir, Milli Mücadele yıllarında, uzun süre gündemde kalan bir şehir olmuştur. İstanbul’u Anadolu’yu bağlayan demiryolu üzerindeki stratejik konumu, iç çalışmalardaki rolü, Anadolu’yu istila etmiş olan Yunan Ordusu’nun Orta Anadolu’ya geçişinin eşiğini oluşturması ve yeni devletin kuruluşuna katkılarıyla önem kazanmıştır. Atatürk, ünlü Nutku’nda, Kurtuluş Savaşı sırasında Eskişehir’e 520 kişilik …

Devamı »