Şiir: Türküli Namaz


Memet NÜZET

Bir vaqıtta bir cail yaş sümelikten bezgende,
Belki bir şey yaparman dep, köy dolaşıp kezgende,
Tatar bolğan bir köyçikte toqtay o pek boldurıp,
Cemaatqa maqtay özün, avuzın pek toldurıp.
Paqılday şu künü onda kelgen oraza ayı,
Söz birlikmen ağız yapqan fuqaresi em bayı.
Deyler: "Bare, bizge bir ay siz imamlıq etiñiz,
Haqqa bolğan borcumızdan azat etip ketiñiz".
O yaş da dey: "Mümkün sizge tek teravih qıldırmaq,
Bolmaz sizni Rabbimizge böyle borclu qaldırmaq.
Er evden siz berersiñiz maña birer tanaçıq,
Soñ sizlerge Sırat keniş, cennetlerge yol açıq."
Aqşam bola, iftardan soñ halq camige toplana,
"Efendi" de o caminiñ mihrabına saplana.
"Kör oğlu"nı, "Edige"ni oquy tatlı ezginen,
Cemaatta münasebet qalmay iç de bezginen.
Alay-bılay teravihni bir qararman bitire,
Amma halqnıñ yüregine aruv tesir ketire.
Türlü çıñman, türkülernen keçire bu qaç afta,
Şu künlerde kele köyge pek maqtavlı bir sohta.
Teravihte köre, - "imam" türkülerni patlata,
Sohtanıñ bu edepsizlik yüregini çatlata.
Şay da olsa, ses çıqarmay, lâkin yürek talpına,
Namazdan soñ, imamğa dey: "Aytam köyniñ halqına".
"İmam" da dey: "Ses çıqarma, bunda altmış tana bar,
Bayramdan soñ satarmız da üleşirmiz barabar".
Sohta dey: "Baq, aramızda asıl oldı muabbet,
Ses çıqarmam, qorqma, dostum , sen işiñe devam et".
Sohta kete, o yaş qalıp, ep qıldıra namazın,
Yırlay kene öz türküsin, çala kene o sazın.
Bayram künü sohta kelip, tanalarnı aydaylar,
Yol boyunda em sekire, em çala, em oynaylar.
"İmam" satıp ayvanlarnı, cebge sala parasın,
Köstermey iç sohtaçıqqa ne yazı ne turasın.
Dey: "Ne yapsam, özüm yaptım, em sarf ettim köp emek,
Bu emekniñ yarısını saña bermek ne demek?
Aydav aqqı bermek mümkün, ma, isteseñ, bir kümüş".
Sohta buña açuvlanıp, dey "Keseyim, baq, bir iş !
Cemaatqa añlatayım, sen olarğa ne yaptıñ?"
O yaş da dey: "Aman sen de, qorquzmağa iş taptıñ.
Bilgeniñin iç artına qoyma, dostum, sohtaçıq,
Bar toqtama, dört yanıña qaramay ket, yol açıq".
Sohta ketip cemaatqa ayta onıñ etkenin,
Em bir aylıq ibadetniñ boş-boşuna ketkenin.
Cemaat da dey ki: "Biz de ondan artta qalmadıq,
Pek köpümiz bir ayğacek iç de abdest almadıq".


Disqus Yorum Sistemi

Özet

Şiir: Türküli Namaz

-

İlgili Bölümler : Şiir

Son güncelleme : 24.08.2012 05:04:36

Okunma: 6342